«Жить счастливо и в согласии с природой - одно и то же». - Сенека

Світ органічного сільського господарства. Статистика та тенденції 2013 року

Органічні сільськогосподарські 
землі
На даний час 37,2 млн. га земель у всьому світі використовуються для органічного виробництва (більшість даних станом на 2011 рік). Австралія, Нова Зеландія та Океанія є регіоном з найбільшою площею органічних земель сільськогосподарського призначення (12,2 млн. га), за нею йдуть Європа (10,6 млн. га), Латинська Америка (6,8 млн. га), Азія (3,7 млн. га), Північна Америка (2,8 млн. га) та Африка (більш ніж 1 млн. га). В Океанії розташована майже третина всіх органічних сільськогосподарських земель світу, але її питома вага – зменшується. Європа – це регіон, де спостерігається постійне збільшення площі органічних земель протягом багатьох років, тут розташовано 29% органічних земель сільськогосподарського призначення світу, далі йде Латинська Америка з 18%. Австралія є країною з найбільшою площею органічних сільськогосподарських земель, 97% яких використовуються як пасовища. Аргентина займає друге місце, а третє місце посідають Сполучені Штати Америки (табл. 4, мал. 3). Десять країн з 
найбільшою площею органічних земель сільськогосподарського призначення мають загальну площу органічних земель 26,3 млн. га та становлять 70% від загальної площі сільськогосподарських органічних земель світу. Окрім органічних сільськогосподарських земель, у світі існують інші типи органічних земель, наприклад, для збирання дикоросів. Ці площі становлять 32,5 млн. га. 

Розвиток органічних сільськогосподарських земель
У порівнянні з 1999 роком, площі органічних сільськогосподарських земель збільшилися більш, ніж у три рази (Willer/Yussefi 2000). У 2011 році площі органічних сільськогосподарських земель переважно зросли у Азії, Європі та Північній Америці. Найбільший абсолютний приріст спостерігається в Азії (+34,4%, +0,9 млн. га). Значне зменшення площ припадає на Латинську Америку, з найбільшим скороченням площі в Аргентині, звідки було надано інформацію майже на 400000 га органічних земель менше, ніж у попередній період.

Всі органічні площі, включаючи землі несільськогосподарського призначення 
Окрім органічних сільськогосподарських земель, існують інші типи органічних земель, найбільшу частину з яких складають землі, які використовуються для збирання дикоросів та для бджільництва. Інші органічні землі призначені для аквакультури, ведення лісового господарства, а також для пасовищ, які розташовані на несільськогосподарських землях. Відповідно до дослідження FiBL та IFOAM, органічні несільськогосподарські площі охоплюють 32,5 млн. га. Отже, площа всіх органічних земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення складає 69,7 млн. га. 
Важливо відзначити, що багато країн не надають інформацію щодо органічних несільськогосподарських площ, а інформують лише про дані органічних сільськогосподарських площ.


Виробники органічної продукції та інші типи операторів

У рамках цього дослідження було отримано дані щодо 1,8 млн. виробників органічної продукції (2011). Відповідно до отриманих даних, більше однієї третини органічних виробників працюють в Азії, Африці та Латинській Америці. Індія має найбільшу кількість виробників органічної продукції, за нею слідують Уганда та Мексика. У порівнянні з 2010 р. відбулося зростання на 225000 органічних виробників, тобто на 14,3%. Така ситуація обумовлена, головним чином, збільшенням кількості органічних господарств в Індії. 

Складності у доступі до точних даних щодо кількості органічних господарств обумовлені наступними факторами: 
- деякі країни надають дані лише про кількість компаній, проектів та груп виробників, які можуть включати певну кількість виробників; 
- деякі країни зовсім не надають даних про виробників; 
- деякі країни з наявними землями для збирання дикоросів враховують також збирачів;
- деякі країни надають інформацію щодо кількості виробників за сільськогосподарськими культурами, тому дані щодо виробників, які вирощують одночасно кілька культур, можуть дублюватися. 

Зважаючи на вищезгадані обставини, можна зробити висновок, що до інформації про кількість виробників потрібно ставитися з обережністю і можна очікувати, що загальна кількість виробників органічних продуктів є насправді більшою за кількість виробників, вказану у цій публікації. 


Інші типи операторів

Відповідно до даних про інші типи органічних операторів, існує щонайменше 50000 переробників та щонайменше 2000 імпортерів, більшість з яких розташована у Європі. Однак інформація про кількість переробників, експортерів, імпортерів та інші типи операторів була надана не всіма країнами. Наприклад, дані щодо Сполучених Штатів Америки відсутні, і тому
можна зробити висновок, що кількість переробників, імпортерів та експортерів є набагато 
більшою, ніж задокументовано.

До інших типів операторів, дані про яких були надані FiBL та IFOAM, належать пасічники, експортери, групи дрібних виробників, підприємства аквакультури, а також збирачі дикоросів. 

Дані про експорт
Дані щодо міжнародної торгівлі наявні лише для деяких країн. Вони можуть бути виражені як у формі загальних обсягів експорту/імпорту (у тоннах), так і у вартісних показниках (у місцевій валюті). Деякі країни також надають інформацію за сільгоспкультурами та продуктами. 
Світовий органічний ринок: продажі на внутрішніх ринках, споживання на душу населення та експорт за країнами, 2011 р.

Слід зазначити, що порівняння статистичних даних різних країн про ринок і торгівлю залишається дуже проблематичним через відмінності в методах збору даних. Оновлення даних публікуються на веб-сторінці www.organic-world.net/statistics-data-revisions.html. 

 
 

Декларація Міжнародної конференції «Розвиток органічного ринку в Україні»

1 листопада 2013 року 281 делегат відвідав Міжнародну конференцію «Розвиток органічного ринку в Україні» у Києві, сконцентрувавши свою увагу на умовах успішного розвитку ринку органічних харчових продуктів в Україні. 
Учасники конференції ухвалили наступну декларацію: Функціонування ринку органічної продукції (призначеної як для експорту, так і для внутрішнього ринку) є головною передумовою розвитку органічного сільського господарства, що підтримує і покращує стан ґрунту, здоров’я рослин, тварин і людей, і забезпечує створення робочих місць у сільській місцевості. Ми, учасники конференції, вітаємо те, що 3 вересня 2013 року було ухвалено Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», і ми вважаємо це першим кроком до державного визнання і підтримки органічного сільського господарства в Україні. 

Беручи до уваги, що впровадження цього Закону вимагатиме інтенсивної роботи всіх зацікавлених сторін, ми закликаємо до: 
• створення чітких і незарегульованих національних правил інспекції та сертифікації в органічному сільському господарстві, що є основною умовою для розвитку ринку;
• термінового початку розробки детальних правил впровадження Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» на практиці;
• створення компетентних робочих груп при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, що розроблятимуть детальні правила впровадження Закону;
• включення до складу вищезазначених робочих груп ключових учасників органічного ринку в Україні, в тому числі громадських організацій та українських організацій, що проводять інспекції та сертифікацію в органічному сільському господарстві на основі міжнародної акредитації;
• застосування єдиного підходу до контролю та маркування органічних продуктів харчування для уникнення розбіжностей при визначенні органічних продуктів у Європейському Союзі та в Україні;
• роз’яснення маркування органічних харчових продуктів в Україні; 
• державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, в першу чергу через сприяння підвищенню обізнаності про органічні харчові продукти. 

(м. Київ, 01.11.2013 Ухвалено учасниками конференції)


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Популярные публикации